PPD-EWS (NL)

ON-SITE GAS MÅLING I IMPORT CONTAINERS

EWS Scandinavia foretager gas måling på import containers med forståelse og respekt for de kritiske parametre i logistik kæden f.eks. tid, sted og told plombering.

Til gas målingen benyttes ”state of the art” gas måle og analyse udstyr.

Baseret på erfaring fra titusindvis af gas målinger og samarbejde med det Hollandske Arbejds Tilsyn, har vi udviklet et standard måle program bestående af to hoved grupper af gasser og op til 16 specifikke gasser. Standard måle programmet kan ved viden eller mistanke udvides med yderligere specifikke gasser.

En gas måling service på en import container tager under normale omstændigheder mindre end 20 minutter inklusiv rapportering og anbefalinger for videre håndtering.

Udover måling af containers kan der tilbydes gas måling på specifikke colli, kasser eller boks.

ON-SITE AFGASNING / VENTILATION AF IMPORT CONTAINERS

Såfremt koncentrationen af en eller flere gasser overskrider myndighedernes eller interne grænseværdier rådgiver EWS SCANDINAVIA om der bør foretages en naturlig eller forceret ventilation.

EWS SCANDINAVIA tilbyder forceret ventilation og anvender markedets mest effektive ventilations udstyr. Igen foretages service med forståelse for tid, sted og eventuel told plombering.

En forceret ventilation af 40′ containers er 10 til 100 gange mere tids effektiv end naturlig ventilation (åbne dørene).

Ventilations tiden varierer afhængigt af gas, start koncentration, containerens indhold samt pakning af containerens indhold. Langt de fleste forceret ventilation services kan afsluttes på mindre end 24 timer.

En afgasning / ventilation service afsluttes altid med en gas måling service og opdateret rapportering.

RAPPORTERING, RISIKO ANALYSE / EVALUERING OG RÅDGIVNING

Alle EWS SCANDINAVIA gas måling og afgasning / ventilation services er dokumenteret med en gas måle rapport.

For virksomheder der modtager større mængder containers anbefaler vi EWS RI&E  (Risk Inventory and Evaluation) program.

I RI&E programmet konsolideres data fra alle individuelle rapporter og integreres med andre data som f.eks. oprindelses land, leverandør, produkt indhold m.m.

RI&E programmet sikrer at alt arbejde med virksomhedens import containers kan udføres sikkert, forsvarligt og dokumenteret.  Desuden er RI&E programmet det ultimative værktøj til arbejdet med at reducere / eliminere import container problemet ved kilden og dermed reducere virksomhedens kontrol program til et stik prøve program.

Desuden kan EWS SCANDINAVIA være behjælpelig ved udarbejdelse af virksomhedens arbejdspladsvurdering og handlingsplan.

OM EWS SCANDINAVIA

EWS SCANDINAVIA er et joint venture service selskab mellem Access+ Business Incubation Aps (Danmark) og PPD/EWS Holding B.V. (Holland).

EWS (Eco Worldwide Services) er verdens førende virksomhed inden for container sikkerhed services og udfører årligt mere end 100.000 gas målinger og dertil relaterede services.

EWS SCANDINAVIA ledes dagligt af Michael Holden Jørgensen, der har en baggrund som kemi ingeniør samt 15 års erfaring med gas måling relateret til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Services udføres med udgangspunkt i Århus (vest for Storebælt) og København (vest for Storebælt) inkl. Malmø, Helsingborg og Göteborg

 

Contact us